< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

 

KIS                      

Povezava na novo spletno stran KIS

 

                                                           

 

 Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ustanovljen leta 1898. Na inštitutu je trenutno zaposlenih 175 sodelavcev, od tega 84 raziskovalcev.

Inštitut izvaja svojo dejavnost v okviru oddelkov:


Od 1. 1. 2013 je organizirana samostojna Služba za uradno potrjevanje semenskega in sadilnega materiala kmetijskih rastlin. Omeniti je treba še
Knjižnico in INDOK z več kot 33.000 knjižnimi enotami strokovne literature s področja kmetijstva, ekonomike, vinarstva, kemije in tudi nekaterih drugih znanstvenih področij.

Večji del raziskovalnega in strokovnega dela poteka v laboratorijih ter na poskusnih poljih in nasadih.
Med njimi so najpomembnejši:

• Poskusno in selekcijsko polje za poljščine, krmne rastline in vrtnine v Jabljah pri Trzinu
• 
Poskusni center za krompir v Mostah pri Komendi
Poskusni sadovnjak na Brdu pri Lukovici
• Testna postaja za čebelarstvo v Seničnem pri Golniku

Raziskovalna oprema – pogoji dostopa
Cenik uporabe velike raziskovalne opreme 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme