< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">

 

KIS                      

Povezava na novo spletno stran KIS

 

                                                           

 

 Kmetijski inštitut Slovenije je javni raziskovalni zavod, ustanovljen leta 1898. Na inštitutu je trenutno zaposlenih 175 sodelavcev, od tega 84 raziskovalcev.

Inštitut izvaja svojo dejavnost v okviru oddelkov:


Od 1. 1. 2013 je organizirana samostojna Služba za uradno potrjevanje semenskega in sadilnega materiala kmetijskih rastlin. Omeniti je treba še
Knjižnico in INDOK z več kot 33.000 knjižnimi enotami strokovne literature s področja kmetijstva, ekonomike, vinarstva, kemije in tudi nekaterih drugih znanstvenih področij.

Večji del raziskovalnega in strokovnega dela poteka v laboratorijih ter na poskusnih poljih in nasadih.
Med njimi so najpomembnejši:

• Poskusno in selekcijsko polje za poljščine, krmne rastline in vrtnine v Jabljah pri Trzinu
• 
Poskusni center za krompir v Mostah pri Komendi
Poskusni sadovnjak na Brdu pri Lukovici
• Testna postaja za čebelarstvo v Seničnem pri Golniku

Raziskovalna oprema – pogoji dostopa
Cenik uporabe velike raziskovalne opreme