Nazaj

PEDAGOŠKO DELO

Na področju čebelarstva smo v okviru Univerze v Mariboru nosilci študijskih programov v visokošolskem univerzitetnem študijskem programu Kmetijstvo, v okviru magistrskega študijskega programa Kmetijstvo in v okviru Doktorskega študijskega programa Kmetijstvo. 

Študijski program: I. stopenjski visokošolski univerzitetni študijski program Kmetijstvo
Izbirni predmet v šestem semestru tretjega letnika (živinorejska usmeritev): Splošno čebelarstvo

Študijski program: podiplomski magistrski študijski program Kmetijstvo
Izbirni predmet v tretjem semestru: Čebelarstvo II 

Študijski program: podiplomski doktorski študijski program Kmetijstvo Nazaj