< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK -
Slovenski katalog COBIB  
ScienceDirect  
Wiley InterScience  
SpringerLink  
ACS Package Online  
Baze podatkov  
Drugi elektronski viri  
Koristne povezave  
Bibliografije  
Naročene tuje revije  
Sodelavke knjižnice  
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


NAROČENE TUJE REVIJE

 

Naslovi revij Zaloga tiskane verzije, KIS e-zaloga KIS e-dostop do polnih tekstov
ACTA AGRICULTURAE SCAND. A Animal science 1971- 1997- geslo v knjižnici
ACTA HORTICULTURAE 1971- 1975

KIS

AGRA EUROPE 1995- 1995- geslo v knjižnici
AGRARFORSCHUNG 1994- info

/

AGRARISCHE RUNDSCHAU 1966- info

/

AGRARTECHNIK 2001- izvlečki

geslo v knjižnici

AMERICAN BEE JOURNAL 1980-84, 1988- info

/

AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE 1986- 2011-

KIS

AMERICAN JOURNAL OF POTATO RESEARCH 1957- 1997-

KIS Springerlink

ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY 1976- 1995- KIS ScienceDirect
ANIMAL GENETICS 2011- 2011- KIS
ANNUAL REVIEW OF ENTOMOLOGY 1986- izvlečki

/

APIDOLOGIE 1993- 1958- KIS
ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING 1970- 2000- KIS
AUSTRALIAN JOURNAL OF GRAPE AND WINE RESEARCH 2007-2010 2007- KIS
BERICHTE ÜBER LANDWIRTSCHAFT 1962- izvlečki 2002-

/

BULLETIN DE l O.I.V. 1958-2010 2011- geslo v knjižnici
CROP SCIENCE 1964- 1998- KIS
DECANTER 2010- ingo /
Der DEUTSCHE WEINBAU 2006- kazala

geslo v knjižnici

DEUTSCHES BIENEN JOURNAL 2002- info

/

DLG-MITTEILUNGEN 1970- delno

/

ERWERBS-OBSTBAU 1970- 2004- KIS Springerlink
EUROEPAN JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE 1958- 2000- geslo v knjižnici
GERMAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS prej Agrarwirtschaft    2010- (1962-) 2010- geslo v knjižnici
GLASNIK ZAŠTITE BILJA 1978- izvlečki

/

GRÜNE 1953- kazala

/

INFORMATORE AGRARIO 1958- kazala

/

INTERNATIONAL JOURNAL OF FRUIT SCIENCE 2005- 2006-

geslo v knjižnici

JOURNAL FÜR KULTURPFLANZEN 2009- (1954-) 2005- geslo v knjižnici
JOURNAL INTERNATIONAL DES SCI. DE LA VIGNE ET DU VIN 1964- kazala

/

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 1965-2009 1997- KIS
JOURNAL OF ANIMAL BREEDING AND GENETICS 1964- 1998- KIS
JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE 1964- 1990- KIS
JOURNAL OF APICULTURAL RESEARCH 1986-2010 2003- geslo v knjižnici
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 1964- 1917- KIS ScienceDirect
JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY 1988- izvlečki

/

JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY 1966- 1999- KIS
JOURNAL OF NEMATOLOGY 1972- 1969- delno dostopni
JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY 1956- 1997- KIS
KARTOFFELBAU 1950- info

/

KTBL-SCHRIFT (zbirka) 1975- info

/

LANDTECHNIK 1954- kazala

/

MAIS 1988- info

/

NEMATOLOGY 1992- 1999- KIS
NEUE LANDWIRTSCHAFT 1959- kazala

/

OBST UND GARTEN 1968- izvlečki

geslo v knjižnici

OBST-WEIN-GARTEN 1990- info

/

OBSTBAU 2010- info /
PFLANZENARTZ 1954-84,1988-

info

/

PHYTOPATHOLOGY 1970- Zadnje leto ne KIS
POTATO PLANET 2007- / /
POTATO RESEARCH 1989- 2004- KIS Springerlink
POTATO REVIEW 1995-

info

/

PROFI INTERNATIONAL 2002- kazala  
PROGRES AGRICOLE ET VITICOLE 1961-74, 1980- kazala

/

RESOURCE 1989- kazala

/

REVUE DES OENOLOGUES 1996- izvlečki

/

RIVISTA DI FRUTTICOLTURA E DI ORTOFLORICOLTURA 1964- info

/

SCHWEIZERISHCE ZEIT. FÜR OBST- UND WEINBAU 1968- info

/

TOP AGRAR 1975- izvlečki

/

ÜBERSICHTEN ZUR TIERERNÄHRUNG 1973- info

/

VIANDES ET PRODUITS CARNES 1999- 1999- za zadnje leto z geslom, knjižnica
VITIS 2004-

1957-

prosto

WINE AND VITICULTURE JOURNAL 2011- Kazala /