INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo -
Sodelavci  
Poskusni sadovnjak Brdo -
Prodaja jabolk  
Certifikacija sadnih rastlin in vinske trte  
Objave in predavanja  
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Tel.: (01) 723 67 33

V poskusnem sadovnjaku Brdo pri Lukovici, prodajamo jabolka v sadnih zabojih po 15 kg bruto-netto. Jabolka so pridelana po načelih integrirane pridelave, ki vključuje le uporabo okolju prijaznih sredstev za varstvo rastlin.

Jabolka iz osrčja Slovenije - opisi sort  


CENIK  (cena za kilogram)

JABOLKA - sorta elstar ter sorte iz ekološke pridelave
1. kvaliteta 1,20 €
2. kvaliteta 0,80 €
JABOLKA - vse preostale sorte
1. kvaliteta 1,00 €
2. kvaliteta
0,80 €
jabolka za predelavo  0,40 € 
HRUŠKE
1. kvaliteta  1,00 €  
2. kvaliteta 0,60 €

Cena vključuje DDV. 


Prodaja v sadovnjaku je od ponedeljka do petka od 9 do 17 ure,
ob sobotah od 8 do 12 ure.Kako do nas:  Iz Ljubljane se v sadovnjak pripeljete mimo Domžal in v vasi Šentvid zavijete levo, proti gradu Brdo.

 

 

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme