< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">


SLUŽBA ZA URADNO POTRJEVANJE SEMENSKEGA IN SADILNEGA MATERIALA KMETIJSKIH RASTLIN:
- poljedelstvo
- sadjarstvo
- vinogradništvoPOLJEDELSTVO:

Prijave: Vse prijave pošiljajte na e-naslov certificiranje.semen@kis.si.
Prijava za vzorčenje in certificiranje semena kmetijskih rastlin: Prijava_za_vzorcenje_in_certificiranje.xls
Prijava za uradno potrditev semenskega posevka: Prijava_za_uradno_potrditev.xls
Prijava pridelave predosnovnega, osnovnega in certificiranega semena krompirja: Prijava_za_pridelavo.xls
Prijava za pregled partij pred prometom: Prijava_za_pregled_pred_prometom.xls
Prijava za pregled zemljišč: Pregled_zemljisca.pdf

Pravilniki:
Pravilnik o trženju semenskega krompirja, Uradni list RS, št. 31/04
Pravilnik o trženju semena žit, Uradni list RS, št. 8/05
Pravilnik o trženju semena krmnih rastlin in pese, Uradni list RS, št. 2/05
Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic, Uradni list RS, št. 8/05
Pravilnik o trženju semena zelenjadnic, Uradni list RS, št. 8/05 

Pridelava semena kmetijskih rastlin
- v letu 2010 
- v letu 2009 


Roki za prijavo semena v uradno potrjevanje:

KROMPIR: Prijava za pregled zemljišč
Prijava za uradno potrditev
do 1. avgusta
do 1. aprila
ŽITA: ozimna žita
jara žita
koruza, sirek
navadna ajda in proso
do 31. marca
do 15. aprila
do 15. maja
do 15. julija
KRMNE RASTLINE: pesa, oljna redkev, podzemna koleraba
ostale krmne rastline
do 1. aprila
do 15. aprila
OLJNICE in PREDIVNICE: ozimne sorte
jare sorte
do 31. marca
do 15. aprila
ZELENJADNICE: spomladanska setev
jesenska setev
do 15. aprila
do 15. oktobra

 SADJARSTVO: 

Pomen certificirane pridelave:
Certifikacija (uradno potrjevanje) je postopek pridelovanja zdravstveno preverjenega razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin.

Prednost certificirane pridelave (v primerjavi s CAC) je v prav v preverjenem izvornem materialu (genetsko, zdravstveno). Nadaljnje stopnje razmnoževanja so poznane in kontrolirane (sledljivost potomstva)!
Pomen sajenja certificiranega materiala: