< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo -
Sodelavci  
Poskusni sadovnjak Brdo +
Certifikacija sadnih rastlin in vinske trte  
Objave in predavanja  
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

ODDELEK ZA SADJARSTVI IN VINOGRADNIŠTVO

Predstojnik Oddelka za sadjarstvo in vinogradništvo:
mag. Boris KORUZA
Tel.: (01) 28 05 146
Faks: (01) 28 05 255
e-pošta: Boris.Koruza@kis.si


SADJARSTVO
dr. Matej STOPAR, fiziologija sadnega drevja
Tel.: (01) 28 05 237
Boštjan GODEC, introdukcija in ekološka pridelava jablane
Tel.: (01) 28 05 138
mag. Barbara AMBROŽIČ-TURK, selekcija in introdukcija sadnih rastlin ter potrjevanje sadilnega materiala sadnih rastlin
Tel.: (01) 28 05 140
mag. Darinka KORON, pridelovanje jagodičja
Tel.: (01) 28 05 142
dr. Jure KOLARIČ
Tel.: (01) 28 05 139

 
VINOGRADNIŠTVO
mag. Boris KORUZA, selekcija in introdukcija vinske trte
Tel.: (01) 28 05 146
Radojko PELENGIĆ, fiziologija vinske trte
Tel.: (01) 28 05 274
Vesna LOKAR, selekcija in introdukcija vinske trte
Tel.: (01) 28 05 239

 
TEHNIČNA PODPORA
Boštjan SAJE, strokovni sodelavec
Roman MAVEC, vodja poskusnega sadovnjaka Brdo
Tel.: (01) 72 36 733
Roman KLOPČIČ
Marko TROBEVŠEK
Jakob SMOLNIKAR

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme