INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Krompir - 2006  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si
Nazaj

REZULTATI SORTNIH POSKUSOV NA KROMPIRJU V LETU 2006:

  • Izvor preskušanih sort 
  • Sortni poskusi (na dveh lokacijah):
  1. Komenda 
  2. Rakičan 
  • Senzorične lastnosti sort kuhanega krompirja
  • Senzorične lastnosti sort ocvrtega krompirja 
  • Hitrost polnjenja gomoljev 
  • Občutljivost za virusne bolezni - ponovno sajene sorte 
  • Občutljivost sort krompirja na herbicid Sencor (metribuzin) 

Sajenje krompirja
 Komenda: sajenje
 Rakičan: sortni poskus
 Rakičan: sortni poskus
   
 Izkop krompirja
 Izkop krompirja
  Degustacija kuhanega krompirja
 Degustacija kuhanega krompirja


BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme