< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir -
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

POSKUSNI CENTER ZA KROMPIR

Moste 57B
1218 Komenda
Tel: (01) 834 35 73 in  031 814 022

 

Objekti:
· skladišče za krompir kapacitete 850 ton v Mostah pri Komendi    
· pisarna in garaže 
· selekcijska klet v Komendi  

Oprema:
· traktorji
· stroji za obdelavo in pripravo tal, saditev, medvrstno obdelavo in izkop   
· stroji za dodelavo in pakiranje krompirja
· specialni stroji in tehtnice za izvedbo preskušanja
· oprema za ugotavljanje jedilne kakovosti 

Preskusna polja:
· Komenda z okolico cca. 7 ha
· SKŠ Rakičan 0,6 ha
· SKŠ Grm 0,6 ha
· kmetija Dolničar pri Ljubljani 0,1 ha 

Pridelava osnovnega semena:
· kmetje kooperanti v Komendi 11 ha 

Laboratorij za tkivne kulture se nahaja na sedežu KIS v Ljubljani

 

Selekcijski center za krompir
Poskusni center za krompir
 

 

Sodelavci: 

vodja skupine:

mag.
Peter Dolničar 
Tel: 01 2805 186

Tehnični sodelavci:
Viktor Zadrgal - vodja Poskusnega centra
Tel: 01 834 35 73 in 031 814 022 
Marjan Kern
Tadej Absec

Traktorist:
Aleksander Ovijač

Laboratorij za tkivne kulture:
Elizabeta Komatar

Zunanji sodelavci:
Jožica Fujan – delo po pogodbi


 
 

Dejavnosti poskusnega centra za krompir

1. 
RAZISKOVALNO DELO
2.  STROKOVNO DELO
·
Preizkušanje sort v postopku vpisa sort v sortno listo
·
Hranjenje standardnih vzorcev semenskega materiala zavarovanih sort in sort vpisanih v slovensko sortno listo
·
Posebno preizkušanje sort za opisno sortno listo
·
Naknadna kontrola certificiranega semenskega materiala kmetijskih rastlin
·
Izvedba kontrole po izkopu

3. 
GENSKA BANKA KROMPIRJA
4. 
ŽLAHTNJENJE SLOVENSKIH SORT KROMPIRJA
5. 
VZDRŽEVALNA SELEKCIJA INŠTITUTSKIH SORT KROMPIRJA
6.  PRODAJA OSNOVNEGA SEMENA INŠTITUTSKIH SORT KROMPIRJA
7. 
SVETOVANJE KMETOM IN STROKOVNI JAVNOSTI, STROKOVNA PREDAVANJA Pomembnejše povezave
·
The European Association for Potato Research
· The Potato Association of America
· The European Cultivated Potato Database
· Potato Pedigree Database
· International Potato Center
· EUCABLIGHT - Potato Late Blight Network For Europe
·
Global Initiative on Late Blight
· 
Plant Viruses Online
·
GlobalPotato News
·
Netherlands Potato Consultative Foundation
· British Potato Council


Zanimivosti:  FAO je proglasila leto 2008 za leto krompirja
·
International Year of the POTATO

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme