INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir -
Kontrola po izkopu  
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

KONTROLA PO IZKOPU

S posebnim nožem izrežemo apikalni del gomoljev in jih za 15 minut potopimo v raztopino giberelinske kisline (1 ppm GA3), da prekinemo obdobje mirovanja. Za tretiranje 100 gomoljev porabimo 1,5 ml raztopine. Gomolje, ki smo jih čez noč posušili, posadimo tako, da so gomolji enega vzorca nedvoumno ločeni od gomoljev drugega vzorca. Posamezne gomolje istega vzorca posadimo ločeno v lonce ali v zemljo v razmaku vsaj 10 cm. Gomolje sadimo konec avgusta. Ko so rastline primerno razvite, ugotavljamo vizualno na vseh vzorcih prisotnost škodljivih organizmov. Preglede opravimo dva do trikrat. Pri vzorcih, odvzetih iz osnovnega semena, opravimo tudi testiranje na prisotnost virusov PLRV in PVY. Pri vzorcih, odvzetih iz predosnovnega semena, je poleg vizualnega ugotavljanja škodljivih organizmov obvezno testiranje na viruse PVA, PVM, PVS, PVX, PVY in PLRV. Vsa testiranja opravi imenovani laboratorij.
 

 
 
 Nazaj

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme