INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir -
Prodaja  
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

PRODAJA SEMENSKEGA KROMPIRJA SLOVENSKIH SORT


Na Kmetijskem inštitutu Slovenije prodajamo semenski krompir slovenskih sort KIS SORA, PŠATA, BISTRA, KIS MIRNA, KIS SOTLA, KIS MURA, KIS KRKA, KIS VIPAVA in VESNA ter ekološki semenski krompir sort KIS KOKRA, BISTRA in KIS VIPAVA. Seme lahko kupite na Kmetijskem inštitutu Slovenije vsak delovnik razen sobote:

  • v skladišču za krompir v Mostah pri Komendi (tel: 01 834 35 73 ali 031 814 022) od 6.00 do 14.00

in

  • Infrastrukturnem centru Jable, Loka pri Mengšu (tel: 01 56 07 400)  od 7.00 do 15.00.


Podrobnejše opise slovenskih sort krompirja si lahko ogledate na naslednjih povezavah:
KIS SORA, PŠATA, BISTRA, KIS MIRNA, KIS KOKRA, KIS SOTLA, KIS MURA, KIS KRKA, KIS VIPAVA in VESNA.

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme