INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Krmne rastline - 2007  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Nazaj

REZULTATI SORTNIH POSKUSOV KRMNIH RASTLIN V LETU 2007:  
 

Črna detelja črna detelja - Jablje 
črna detelja - Rakičan  
   Trave   TRAVE


trpežna ljuljka - Jablje  
trpežna ljuljka - Rakičan 
           

Lucerna

  lucerna - Jablje 
lucerna - Rakičan 
 

 

mnogocvetna ljuljka - Jablje 
mnogocvetna ljuljka - Rakičan 
           

Travno deteljne mešanice

  travno deteljne mešanice (TDM)
sestava TDM 
večletne TDM 
dve in tri letne TDM 
 

 

navadna pasja trava - Jablje 
navadna pasja trava - Rakičan 


travniški mačji rep - Jablje 
          travniški mačji rep - Rakičan   

Krmni grah

  krmni grah - Jablje    

 

travniška bilnica - Jablje 
travniška bilnica - Rakičan 
           

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme