< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika -
Sodelavci  
Društvo kmetijske tehnike Slovenije  
Projekt BIOGAS REGIONS +
Alternativni viri energije +
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji -
Uporabne povezave  
Strokovne objave o varnosti  
Kronika beleži  
Galerija nesreč  
CRP: BIOMASA energetika  
Poraba goriva – EFFICIENT 20 +
Projekt BIOMETHANE REGIONS +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Kmetijski inštitut Slovenije je 26. junija 2008 podpisal Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu  . V preamabuli te listine piše, da je trenutno število žrtev prometnih nesreč v Evropi nesprejemljivo in je treba v čim krajšem možnem času sprejeti kar se da učinkovite ukrepe za zmanjšanje tega števila, nadalje da so na voljo učinkoviti ukrepi za spodbujanje udeležencev v prometu k uporabi varnostnih predpisov in celo k sprejetju nadaljnjih ukrepov, na primer z namenom zmanjšati izpostavljenost uporabnikov nevarnostim nesreč; in v prepričanju, da bo obseg takšnih ukrepov toliko večji, če se jim bo zavezalo kritično število zainteresiranih strani. Cilj je zmanjšanje števila smrtnih žrtev na cestah vsaj za 50 % do leta 2010.

Oddelek za kmetijsko tehniko na Kmetijskem inštitut Slovenije je predložil Evropski komisiji program svojih dejavnosti na področju varne uporabe traktorjev in drugih kmetijskih strojev. Organizirali bomo seminarje (delavnice) na temo varnosti traktoristov. Širšo javnost pa bomo s tozadevno problematiko seznanjali preko medijev in preko svoje spletne strani www.kis.si kjer že deluje podstran Varno s traktorji in kmetijskimi stroji. Po dostopnih informacijah junija 2008 je Kmetijski inštitut Slovenije edino podjetje v Sloveniji iz področja kmetijstva, ki je podpisalo to listino, verjetno pa tudi eno redkih iz te panoge v Evropi.

Sicer pa tale stran ne bo namenjena samo cestnim nezgodam ampak celotnemu področju varnega dela s traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo. Saj vemo, da je traktor predvsem delovno vozilo, ki pa transporte opravlja tudi po cestah.

Sodelavci Oddelka za kmetijsko tehniko na področju varnosti že delujejo vrsto let. Imamo strokovne objave v ČZD Kmečki glas (revija Tehnika in narava), v reviji SAD in v reviji Varna pot. Omenjeni mediji so dovolili objavo naših prispevkov tudi na tej strani in tako prispevajo tudi k varnosti v cestnem prometu. Sodelavci so aktivno sodelovali pri ustvarjanju različnih televizijskih oddaj na temo nezgod s kmetijsko tehniko.
· Prometna varnost 1
· Prometna varnost 2


· Road safety: everybody's business
BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme