Kmetijski inštitut Slovenije je 26. junija 2008 podpisal Evropsko listino o varnosti v cestnem prometu  . V preamabuli te listine piše, da je trenutno število žrtev prometnih nesreč v Evropi nesprejemljivo in je treba v čim krajšem možnem času sprejeti kar se da učinkovite ukrepe za zmanjšanje tega števila, nadalje da so na voljo učinkoviti ukrepi za spodbujanje udeležencev v prometu k uporabi varnostnih predpisov in celo k sprejetju nadaljnjih ukrepov, na primer z namenom zmanjšati izpostavljenost uporabnikov nevarnostim nesreč; in v prepričanju, da bo obseg takšnih ukrepov toliko večji, če se jim bo zavezalo kritično število zainteresiranih strani. Cilj je zmanjšanje števila smrtnih žrtev na cestah vsaj za 50 % do leta 2010.

Oddelek za kmetijsko tehniko na Kmetijskem inštitut Slovenije je predložil Evropski komisiji program svojih dejavnosti na področju varne uporabe traktorjev in drugih kmetijskih strojev. Organizirali bomo seminarje (delavnice) na temo varnosti traktoristov. Širšo javnost pa bomo s tozadevno problematiko seznanjali preko medijev in preko svoje spletne strani www.kis.si kjer že deluje podstran Varno s traktorji in kmetijskimi stroji. Po dostopnih informacijah junija 2008 je Kmetijski inštitut Slovenije edino podjetje v Sloveniji iz področja kmetijstva, ki je podpisalo to listino, verjetno pa tudi eno redkih iz te panoge v Evropi.

Sicer pa tale stran ne bo namenjena samo cestnim nezgodam ampak celotnemu področju varnega dela s traktorji in drugo kmetijsko mehanizacijo. Saj vemo, da je traktor predvsem delovno vozilo, ki pa transporte opravlja tudi po cestah.

Sodelavci Oddelka za kmetijsko tehniko na področju varnosti že delujejo vrsto let. Imamo strokovne objave v ČZD Kmečki glas (revija Tehnika in narava), v reviji SAD in v reviji Varna pot. Omenjeni mediji so dovolili objavo naših prispevkov tudi na tej strani in tako prispevajo tudi k varnosti v cestnem prometu. Sodelavci so aktivno sodelovali pri ustvarjanju različnih televizijskih oddaj na temo nezgod s kmetijsko tehniko.
· Prometna varnost 1
· Prometna varnost 2


· Road safety: everybody's business