INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika -
Sodelavci  
Društvo kmetijske tehnike Slovenije  
Projekt BIOGAS REGIONS +
Alternativni viri energije +
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji -
Uporabne povezave  
Strokovne objave o varnosti  
Kronika beleži  
Galerija nesreč  
CRP: BIOMASA energetika  
Poraba goriva – EFFICIENT 20 +
Projekt BIOMETHANE REGIONS +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si· Ministrstvo za promet - Direkcija Republike Slovenije za ceste

· European Commision: Transport - Road Safety

· Slovenija: Road safety country profile


· Zloženka PU NOVA GORICA: Za varno vožnjo traktorjev v prometu

· Preventivni nasveti voznikom traktorjev

· Zbornik Biotehniške fakultete (Acta agriculturae Slovenica): Bernik R., Dolenšek M.: Analiza vpliva tehnične zakonodaje in trga na nesreče s traktorji v zadnjih 15 letih 

· Strojniški vestnik 54(2008)7-8: Bernik Rajko, Robert Jerončič: Raziskava števila nesreč s kmetijskimi in gozdarskimi traktorji v Evropi in najpogostejši vzroki zanje

· Varnost pri delu s fitofarmacevtskimi sredstvi 

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme