INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika -
Sodelavci  
Društvo kmetijske tehnike Slovenije  
Projekt BIOGAS REGIONS +
Alternativni viri energije +
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji -
Uporabne povezave  
Strokovne objave o varnosti  
Kronika beleži  
Galerija nesreč  
CRP: BIOMASA energetika  
Poraba goriva – EFFICIENT 20 +
Projekt BIOMETHANE REGIONS +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si·  TIN, 2014: Tudi z motokultivatorji se dogajajo nezgode   
·  TIN, 2014: AdBlue in varnost   
·  TIN, 2014: Električna energija je lahko nevarna   
·  TIN, 2014: Starostne spremembe na zaščitnih konstrukcijah    
·  TIN, 2013: Vinska klet in nevarnost ogljikovega dioksida      
·  TIN, 2013: Lokalne vibracije so lahko nevarne     
·  TIN, 2013: Nezgode s traktorju tudi v gozdu   
· TIN, 2013: Tveganja zaradi ponavljajočih se gibov   
· TIN, 2013: Vibracije škodujejo zdravju   
· TIN, 2012: Akumulator nujen za zagon, a lahko nevaren 
· SAD, 2012: Za manjšo izpostavljenost FFS 
· TIN, 2012: Kabina - odločilna za manjšo izpostavljenost FFS 
· TIN, 2011: Traktor le za traktorista 
· TIN, 2011:
Redna kontrola kolesnih vijakov 
· TIN, 2011:
Za strmino ustrezen traktor 
· TIN, 2011:
Motorni kosilniki in varnost 
· TIN, 2010:
Traktorist in pesticidi 
· TIN, 2010:
Hrup 
· SAD, 2010:
Brez tehnike ne gre: Varnost ima prednost 
· TIN, 2010:
Vizija NIČ v kmetijstvu 
· TIN, 2010:
Stabilnost traktorja s priključkom 
· TIN, 2009: 
Trdnostni preizkus varnostnega loka 
· TIN, 2009: 
Delo z vinogradniškim traktorjem
 
· TIN, 2009: 
Traktor in nagib 
· Dnevnik, 2009:
Traktoristi še vedno umirajo neopaženi 
· SAD, 2008: 
Hidropnevmatsko vzmetenje tudi na ozkokolotečnih traktorjih 
· TIN, 2008: 
Traktor, transport, varnost  
· Slovenske novice: 
Nesreča nikoli ne počiva
   
· TIN, 2008: 
Cesta – traktor – varnost (Cestne traktorske nezgode v l. 2007)   
· Varna pot, junij 2008: 
Cestne nesreče traktoristov
   
· TIN, 2008: 
Varno delo s škropilnicami  
· Tin, 2008: 
Iz majhne iskre velik ogenj  
· Kmečki glas, februar 2007:
Varnost pri delu s traktorji  
· SAD, 2007: 
Kardanska gred - odlična za prenos moči, a nevarna  
· TIN, 2007: 
Varno delo s trosilnikom hlevskegagnoja  
· TIN, 2007: 
Za varnost je odločilna kabina  
· TIN, 2007: 
(Ne)varno delo s kardansko gredjo  
· TIN, 2007: 
Kmetija je (ni) igrišče - varnost otrok  
· SAD, 2006:
Brez tehnike ne gre - kabina in lok rešujeta življenje  
· TIN, 2006: 
Varno delo z mešalno-krmilnimi prikolicami  
· TIN, 2006: 
Varnostni pas lahko zmanjša število smrtnih nesreč  
· TIN, 2005: 
Nesreče in še enkrat: nesreče!  
· TIN, 2005: 
Nevarnost pri delu s stiskalnico  


 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme