INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika -
Sodelavci  
Društvo kmetijske tehnike Slovenije  
Projekt BIOGAS REGIONS -
E-newsletter  
Izrazi s področja bioplina  
Domače povezave  
Tuje povezave  
Izobraževanja  
Pogoji za postavitev bioplinske naprave  
Strategija razvoja bioplinskih naprav  
Lista substratov in njihove lastnosti  
Zapisniki svetovalnega odbora  
Plačila za električno energijo  
Orodja za načrtovanje bioplinskih naprav  
Predstavitev podjetij vključenih v mrežo BIOGAS  
Publikacija »Bioplin v Kmetijstvu – Informacije za proizvodnjo bioplina v Sloveniji«  
Komunikacijske smernice  
Biogas Regions seminar - Bruselj  
Alternativni viri energije +
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji +
CRP: BIOMASA energetika  
Poraba goriva – EFFICIENT 20 +
Projekt BIOMETHANE REGIONS +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

ZAPISNIKI SVETOVALNEGA ODBORA


·  1. sestanek svetovalnega odbora Biogass regions    

     


· 
2. sestanek svetovalnega odbora Biogass regions  

Svetovalni odbor   dr. Fouad Al-Mansour, Center za energetsko učnkovitost IJS


·  3. sestanek svetovalnega odbora Biogass regions  

 
     

 

·  4. sestanek svetovalnega odbora Biogass regions  

     

 

5. sestanek svetovalnega odbora Biogass regions  

     

 

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme