< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin -
Sodelavci  
Obvestila za varstvo rastlin +
Erwinia amylovora +
Krompirjeve ogorčice +
Koruzni hrošč +
Zatiranje plevela v krompirju  
Seminar o borovi ogorčici  
Strokovna predavanja o problematiki cistotvornih ogorčic  
Publikacije  
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

SEMINAR O BOROVI OGORČICI  Bursaphelenchus xylophilus

18. junija 2009 bo na Kmetijskem inštitutu Slovenije potekal seminar o borovi ogorčici. Na seminarju bo predstavljen pomen, biologija in problematika borove ogorčice ter fitosanitarno tveganje za vnos in širjenje v gozdnih sestojih v Sloveniji. Poleg tega, bo na seminarju predstavljena tudi izkušnja iz Portugalske, kjer poskušajo borovo ogorčico zatreti že od leta 1999. Program seminarja je na voljo tukaj  .

Seminar je brezplačen, prijave za seminar zbira Saša Širca.

Kraj: Sejna dvorana Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana
Čas: 18. 06. 2009: 10.00 – 16.00
Organizator: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin
Odgovorna oseba:
doc. dr. Gregor Urek
Kontaktna oseba:
dr. Saša Širca
 

 

Seznam predavanj:

·  Gozdovi na Slovenskem, njihov pomen in zdravstveno stanje gozdov (Marija Kolšek, ZGS) 
·  Borova ogorčica in njen pomen – kakšno je tveganje za njen vnos in širjenje v Sloveniji (doc. dr. Gregor Urek, KIS)  
·  Značilnosti borove ogorčice, njene življenjske navade, diagnostika in posebni nadzor (dr. Saša Širca, KIS) 
·  Prenašalci borove ogorčice, opis, razširjenost v Sloveniji (prof. dr. Maja Jurc, BF) 
·  Zakonodaja v zvezi z borovo ogorčico (Erika Orešek, FURS)  
·  Fitosanitarni pregledi LPM – nadzor (Anita Benko, FSI) 

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme