< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin -
Sodelavci  
Obvestila za varstvo rastlin +
Erwinia amylovora +
Krompirjeve ogorčice +
Koruzni hrošč +
Zatiranje plevela v krompirju  
Seminar o borovi ogorčici  
Strokovna predavanja o problematiki cistotvornih ogorčic  
Publikacije  
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Strokovna predavanja o problematiki cistotvornih ogorčic in predstavitev znanstvene monografije v sredo, 09. decembra 2009, ob 10.00 uri

v sejni dvorani na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana.

Vabilo na predavanja s programom 

 

Znanstvena monografija Cistotvorne ogorčice (Nematoda: Heteroderinae) Slovenije je prvo obširnejše domače delo o tej zanimivi, gospodarsko pomembni, a tudi strokovnjakom še premalo znani skupini rastlinskih zajedalcev. Mnogi predstavniki te skupine so razširjeni na različnih območjih sveta. V preteklosti so tudi na območju Slovenije imeli precejšen pomen v pridelavi poljščin, vrtnin in krmnih rastlin; nekateri med njimi, takšna je na primer rumena krompirjeva ogorčica (Globodera rostochiensis), pa spadajo tudi danes med najbolj prepoznavne škodljive organizme gojenih rastlin v naši državi.


Naročilnica za znanstveno monografijo.
 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme