INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Zelenjadnice - 2009  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

 

 Nazaj

REZULTATI SORTNIH POSKUSOV Z ZELENJADNICAMI V LETU 2009:  


 Endivija

endivija - poletje 
endivija - jesen 

 Kumare za solato 

kumare za solato 
             

Paprika - babura

  paprika babura 
 

Solata

 

solata - pomlad
solata - poletje 
solata - jesen 

solata - zima 

             

Zelje

  zelje - zgodnje 
zelje - srednje pozno 

zelje - pozno 
   Radič    

radič - poletje
radič - jesen 

             
             


Razlaga kratic za opis barve

B = bela/white
BRu = belorumena/whitish yellow
BZ = belozelena/whitish green
Č = črna/black
M = modra/blue
MZ = modrozelena/bluish green
O = oranžna/orange
ORd = oranžnordeča/orange red
Ok = oker/buff
Ru = rumena/yellow
            RuB = rumenobela/yellowish white
RuZ = rumenozelena/yellowish green
Rj = rjava/brown
Rd = rdeča/red
S = siva/grey
SB = sivobela/greyish white
SZ = sivozelena/greyish green
V = vijolična/violet
Z = zelena/green


Razlaga ocen

Kadar v preglednici zaradi pomanjkanja prostora ni navedena razlaga vseh ocen, so za orientacijo stopnjevanja lestvice ocenjevanja navedene le posamezne ocene. Praviloma je lestvica ocenjevanja posameznih lastnosti od 1 do 9.

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme