INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva -
Sodelavci  
Modelne kalkulacije -
Arhiv  
Poročila o stanju v kmetijstvu +
Projekt AgriPolicy  
Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije  
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Nazaj

Metodološka izhodišča - 2009
Metodološka izhodišča - 2010

Analitična kalkulacija - rastlinski pridelki 2008
Analitična kalkulacija - rastlinski pridelki 2009
Analitična kalkulacija - rastlinski pridelki 2010                                                                                                                                                                                                                                                                     Analitična kalkulacija - rastlinski pridelki 2011
Analitična kalkulacija - rastlinski pridelki 2012

Analitična kalkulacija - rastlinski pridelki 2012

Analitična kalkulacija - živinoreja 2008
Analitična kalkulacija - živinoreja 2009
Analitična kalkulacija - živinoreja 2010
Analitična kalkulacija - živinoreja 2011

Analitična kalkulacija - živinoreja 2012         

Ekonomski kazalci, glede na različno intenzivnost in obseg pridelovanja – rastlinski pridelki 2009

Ekonomski kazalci, glede na različno intenzivnost in obseg pridelovanja – rastlinski pridelki 2010

Ekonomski kazalci, glede na različno intenzivnost in obseg pridelovanja – rastlinski pridelki 2011

Ekonomski kazalci, glede na različno intenzivnost in obseg pridelovanja – rastlinski pridelki 2012

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme