Priročniki:
· Postopki pobiranja in predelave ostankov po rezi v trajnih nasadih 

· Možnost decentralizirane proizvodnje olja iz oljne ogrščice za energetske namene na kmetijah 

· Remediacija onesnaženih tal s težkimi kovinami 

· Snovna in energijska izraba oljne ogrščice 

· Proizvodnja toplote in električne energije iz kmetijskih rastlinskih ostankov 

· Pobiranje kmetijske biomase za energetske namene 

· Zmanjševanje prostornine kmetijske biomase in njeno skladiščenje