< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika -
Sodelavci  
Društvo kmetijske tehnike Slovenije  
Projekt BIOGAS REGIONS +
Alternativni viri energije +
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji +
CRP: BIOMASA energetika  
Poraba goriva – EFFICIENT 20 +
Projekt BIOMETHANE REGIONS -
Seznam partnerjev na projektu  
Financiranje projekta  
Kontakt  
Seznam D3.3.  
Evropski seznam dobaviteljev  
BIOMETHANE CALCULATOR  
E - novice  
Splošne e-novice  
Tehnične E-novice  
D 6.4 Evropska zaključna konferenca – predstavitve  
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Projekt - BIOMETHANE REGIONS 


»Biomethane Regions
« je IEE projekt, ki se nanaša na obnovljive energetske vire oziroma proizvodnjo bioplina v različnih evropskih regijah. V projekt je vključena tudi Slovenija. Sofinancira ga Evropska skupnost v okviru njenega programa »Intelligent Energy for Europe - IEE.

Projekt se je začel 1.05.2011 in se bo končal 1.05.2014. Osredotočen pa je na promocijo in razvoj proizvodnje biometana v Sloveniji in drugih evropskih regijah. Slovenski partner je Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko. Novi projekt je dejansko nadaljevanje uspešnega dela v prejšnjem projektu »IEE BIOGAS REGIONS«. V novi IEE projekt »Biomethane Regions« so vključene naslednje evropske države: Velika Britanija (nosilka projekta), Francija, Italija, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Španija, Madžarska in Belgija. Projekt je usmerjen v uporabo biometana (očiščenega bioplina do faze metana) pridobljenega iz živinskih in rastlinskih odpadkov za vbrizgavanje v javno omrežje zemeljskega plina in pogon vozil.

Spletni naslov projekta: 
http://www.bio-methaneregions.eu/ 
 
  

 


 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme