Projekt - BIOMETHANE REGIONS 


»Biomethane Regions
« je IEE projekt, ki se nanaša na obnovljive energetske vire oziroma proizvodnjo bioplina v različnih evropskih regijah. V projekt je vključena tudi Slovenija. Sofinancira ga Evropska skupnost v okviru njenega programa »Intelligent Energy for Europe - IEE.

Projekt se je začel 1.05.2011 in se bo končal 1.05.2014. Osredotočen pa je na promocijo in razvoj proizvodnje biometana v Sloveniji in drugih evropskih regijah. Slovenski partner je Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za kmetijsko tehniko. Novi projekt je dejansko nadaljevanje uspešnega dela v prejšnjem projektu »IEE BIOGAS REGIONS«. V novi IEE projekt »Biomethane Regions« so vključene naslednje evropske države: Velika Britanija (nosilka projekta), Francija, Italija, Nemčija, Avstrija, Slovenija, Španija, Madžarska in Belgija. Projekt je usmerjen v uporabo biometana (očiščenega bioplina do faze metana) pridobljenega iz živinskih in rastlinskih odpadkov za vbrizgavanje v javno omrežje zemeljskega plina in pogon vozil.

Spletni naslov projekta: 
http://www.bio-methaneregions.eu/