INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika -
Sodelavci  
Društvo kmetijske tehnike Slovenije  
Projekt BIOGAS REGIONS +
Alternativni viri energije +
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji +
CRP: BIOMASA energetika  
Poraba goriva – EFFICIENT 20 +
Projekt BIOMETHANE REGIONS -
Seznam partnerjev na projektu  
Financiranje projekta  
Kontakt  
Seznam D3.3.  
Evropski seznam dobaviteljev  
BIOMETHANE CALCULATOR  
E - novice  
Splošne e-novice  
Tehnične E-novice  
D 6.4 Evropska zaključna konferenca – predstavitve  
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Koordinator projekta:

Andy Bull
Head of Innovation
Severn Wye Energy Agency Ltd
Entrance A, Royal Welsh Showground,
Llanelwedd, Builth Wells.
LD2 3NJ
Tel: +44 (0)1982 551006 or +44 (0)7966 491819
Email: andy@swea.co.uk


Slovenski sodelavci na projektu:

dr. Viktor Jejčič,
predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17
1000 Ljubljana
tel.: ++386 (0)1 2805102 ali 2806262
fax.: ++386 (0)1 2805255
www.kis.si
E-mail: viktor.jejcic@kis.si

Mag. Tomaž Poje
Kmetijski inštitut Slovenije
Oddelek za kmetijsko tehniko
Hacquetova 17
1000 Ljubljana
tel.: ++386 (0)1 2805100 ali 2805262
fax.: ++386 (0)1 2805255
www.kis.si
E-mail: tomaz.poje@kis.si

Splošni E-mail za bioplin na Kmetijskem inštitutu Slovenije: bioplin@kis.si
 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme