< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev -
Organizacijska shema inštituta  
Sodelavci uprave  
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


doc. dr. Andrej SIMONČIČ, direktor
Tel.: (01) 28 05 222

Anastasia JAKOLIČ, sekretarka
Tel.: (01) 28 05 218

Marjeta REBEC, tajnica
Tel.: (01) 28 05 220


RAČUNOVODSTVO in BLAGAJNA
Meta ČUFAR, računovodkinja
Tel.: (01) 28 05 216

Špela ŠMALC
Valentina POVŠE
Mojca PIPAN
Maja REBERNIK


FINANČNO VODENJE PROJEKTOV
Tine ŠTEBE,  samostojni strokovni sodelavec
Tel.: (01) 28 05 213


VODJA KAKOVOSTI
mag. Zvonko BREGAR
Tel. (01) 28 05 168 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 
mag. Ela ŽILIČ, vodja pisarne za odnose z javnostmi
in upravljanje z intelektualno lastnino
Tel.: (01) 28 05 174
 

INFORMATIKA in RAČUNALNIŠTVO
Jože HANČ, Informatika in računalništvo
Tel.: (01) 28 05 104 in 28 05 236


DRUGI SODELAVCI UPRAVE
Marija DOŠEN
Fanika HITI
Andrej KOKALJ
Peter SUHADOLNIK

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme