< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
Izjemni dosežki sodelavcev  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

 
Potrditev patenta na nemškem patentnem uradu

Našim sodelavcem (dr. Viktor Jejčič in mag. Tone Godeša) so na nemškem patentnem uradu potrdili patent za Pršilnik za ciljno nanašanje fitofarmacevtskih pripravkov v trajnih nasadih.
Certifikat patenta


 ***********************

Odlični v znanosti 2013


Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) že tretje leto zapored organizira niz dogodkov, na katerih so predstavljeni izjemni dosežki slovenske znanosti. Gre za dosežke, ki so jih predlagale članice in člani posameznih Znanstvenih svetov ved. S to pobudo želi ARRS spodbuditi prepoznavnost slovenske znanosti tako doma, kot v tujini.

Znanstvenoraziskovalni svet za biotehniške vede je prepoznal dve deli raziskovalcev Kmetijskega inštituta Slovenije (v priponki  ), kot izjemne znanstvene dosežke v letu 2013.

Veda: Biotehnika
Področje: Rastlinska produkcija

Dosežek 1 :  VANZO, Andreja, JENKO, Mojca, VRHOVŠEK, Urška, STOPAR, Matej. Metabolomic profiling and sensorial quality of 'Golden Delicious', 'Liberty', 'Santana', and 'Topaz' apples grown using organic and integrated production systems. Journal of agricultural and food chemistry, 2013, vol. 61, iss. 26, str. 6580-6587, A''

Dosežek 2:  ZADRAŽNIK, Tanja, HOLLUNG, Kristin, EGGE-JACOBSEN, Wolfgang, MEGLIČ, Vladimir, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka. Differential proteomic analysis of drought stress response in leaves of common bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of proteomics, 2013, vol. 78, str. 254-272, A’

Predstavitve dosežkov bodo potekale na Gozdarskem inštitutu, 26. septembra 2014 (program predstavitve  ). Dosežki bodo predstavljeni na poljuden način, tako da k predstavitvi niso vabljeni le raziskovalci z dotičnega področja, temveč tudi širša, za razvoj kmetijstva zainteresirana javnost.


 ***********************

Izjemni znanstveni dosežek 2012 

Veda: Biotehnika
Področje: Živalska produkcija

S strani ARRS je bil v letu 2012 kot izjemen izbran dosežek Nine Batorek, mlade raziskovalke na Kmetijskem inštitutu Slovenije (http://videolectures.net/znanstveni_dosezki2012/).

BATOREK Nina, ŠKRLEP Martin, PRUNIER Armelle, LOUVEAU Isabelle, NOBLET Jean, BONNEAU Michel, ČANDEK-POTOKAR Marjeta. Effect of feed restriction on hormones, performance, carcass traits, and meat quality in immunocastrated pigs. Journal of Animal Science 2012 90(12):4593-603. doi: 10.2527/jas.2012-5330.

 

 ***********************
 

Potrditev patenta na nemškem patentnem uradu

Našim sodelavcem so potrdili patent  na nemškem patentnem uradu in sicer gre za napravo za jemanje strukturno neporušenih vzorcev tal:
GODEŠA, Tone, JEJČIČ, Viktor, VRŠČAJ, Borut. Vorrichtung zur Entnahme von strukturell unversehrten Bodenproben : Patentschrift DE 10 2009 058 265 B4 2012.02.02. [München]: Deutsches Patent- und Markenamt

***********************

V letu 2011 je FURS potrdil novo sorto KIS Mura, katere žlahtnitelj je Peter Dolničar s sodelavci

V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Mura : registrska številka sorte SOT202 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 3432-70/2008/7, 16.08.2011. Ljubljana, 2011

***********************

V letu 2010 je sodelavcem Oddelka za poljedelstvo in semenarstvo uspelo vpisati v sortno listo RS 2 novi sorti krompirja, KIS Sotla in KIS Kokra
 

 

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme