INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika -
Sodelavci  
Društvo kmetijske tehnike Slovenije  
Projekt BIOGAS REGIONS +
Alternativni viri energije +
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji +
CRP: BIOMASA energetika  
Poraba goriva – EFFICIENT 20 +
Projekt BIOMETHANE REGIONS -
Seznam partnerjev na projektu  
Financiranje projekta  
Kontakt  
Seznam D3.3.  
Evropski seznam dobaviteljev  
BIOMETHANE CALCULATOR  
E - novice  
Splošne e-novice  
Tehnične E-novice  
D 6.4 Evropska zaključna konferenca – predstavitve  
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Center odličnosti za anaerobno fermentacijo Wales (AD centre) sodeluje s partnerji na IEE projektu BIOMETHANE REGIONS. Poleg drugega so ustvarili bazo podatkov o dobaviteljih bioplinske tehnologije, komponent, storitev iz področja bioplina (anaerobne fermentacije). Njihova baza obsega že več kot 200 podjetij. Baza raste in je ponudnik tovrstnih informacij ne le za britanski trg, ampak za vso Evropo, pa tudi svet. Baza podatkov je namenjena za pomoč investitorjem v bioplinsko (AD) tehnologijo. V bazo pa se lahko vključijo tudi zainteresirana (slovenska) podjetja, ki bi svojo dejavnost na področju anaerobne fermentacije rada razširila tudi izven domače regije.Povezava na center:
http://www.walesadcentre.org.uk/

http://www.walesadcentre.org.uk/login.aspx?ReturnUrl=%2fSuppliers%2fdefault.aspx

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme