CROPSUSTAIN – NAJVEČJI PROJEKT KMETIJSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE, SOFINANCIRAN IZ EVROPSKIH SREDSTEV

V sredo, 28. novembra 2012 je na Kmetijskem inštitutu Slovenije potekal predstavitveni sestanek »Kick-Off Meeting« projekta CropSustaIn. CropSustaIn je sofinanciran iz 7. okvirnega programa EU za raziskave in razvoj in je do sedaj največji evropski projekt, ki ga je pridobil Kmetijski inštitut Slovenije.

Namen projekta je povečati učinkovitost reševanja razvojnih izzivov v kmetijstvu in okolju, tako v Sloveniji kot v širši regiji. Z dodatnimi vlaganji v znanje in s posodobitvijo raziskovalne opreme nameravamo okrepiti raziskave v kmetijstvu, nujne za reševanje izzivov današnjega časa; pridelavo zdrave hrane ter ohranjanje okolja v pogojih svetovne globalizacije in vedno bolj občutnih klimatskih sprememb.

V okviru svoje dejavnosti Kmetijski inštitut Slovenije z raziskovalnim in strokovnim delom med drugim skrbi za žlahtnjenje rastlin in razvoj novih sort, primernih za naše podnebne razmere, razvija nove tehnologije pridelave, skrbi za kakovost hrane in krme, proučuje zatiranje škodljivih organizmov pri pridelavi kmetijskih rastlin in pri tem namenja velik poudarek preprečevanju negativnih vplivov fitofarmacevtskih sredstev in gnojil na okolje.

Na teh področjih se bo v treh letih in pol, tj. v času trajanja projekta CropSustaIn, v tujini izobraževalo 30 slovenskih raziskovalcev in mladih raziskovalcev, prav toliko tujih strokovnjakov bo v procesu mobilnosti vključenih v delovne obiske in delavnice v Sloveniji.

Ob nabavi skoraj milijon evrov vredne sodobne analitske opreme bo v usposabljanja vključenih več kot 100 uporabnikov opreme. Skladno s sodobnimi zahtevami razširjanja aplikativne znanosti v uporabno sfero bo v okviru projekta organizirana tehnična pisarna za prenos znanja med inštitucijami in v gospodarstvo.

CropSustaIn je infrastrukturni projekt, s pomočjo katerega javni raziskovalni zavod Kmetijski inštitut Slovenije, kljub zmanjševanju javnih sredstev za raziskovalno dejavnost, skuša ohranjati korak s primerljivimi inštitucijami v evropskem prostoru.
 

Podatki o projektu:
Ime: CropSustaIn
Trajanje: 42 mesecev, do 31. 3. 2016
Vrednost projekta: 2,8 milijona evrov
Vodilni partner projekta: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Koordinator projekta: dr. Gregor Urek
Vodja projekta: dr. Saša Širca
Partnerji v projektu: Dept. of Agroecology, Science and Technology, Aarhus University (AU-AGRO) z Danske, Leibniz-Institut Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH (DSMZ) in Julius Kühn-Institut (JKI) iz Nemčije, UMR 406 Abeilles et Environnement Laboratoire Biologie et Protection de l'abeille (INRA) iz Francije ter iz Velike Britanije EMBL-European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) in škotski The James Hutton Institute (JHI).

 
Več o projektu