Nazaj

REZULTATI SORTNIH POSKUSOV KRMNIH RASTLIN V LETU 2011:  
 

Trave
TRAVE

trpežna ljuljka - Jablje  
Črna detelja črna detelja - Jablje 
           
  Jablje
travniška bilnica -
setev 2008
travniška bilnica - setev 2010
 

Lucerna

  lucerna - Jablje 
 
       
  navadna pasja trava - Jablje 
       bela detelja - Jablje 
           
  travniški mačji rep - Jablje