INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Zelenjadnice - 2013  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Nazaj

REZULTATI SORTNIH POSKUSOV Z ZELENJADNICAMI V LETU 2013:  
 

 Čebula

čebula 

 

 Jajčevec 
jajčevec - pridelovanje v tunelu 
jajčevec - pridelovanje na prostem 

       

 

   
 

Kitajski kapus

   

kitajski kapus 

   

Paprika - bela babura

 

paprika - bela babura 

   
       

 

 Rdeče zelje

   
rdeče zelje 
       
             

 Razlaga kratic za opis barve

B = bela/white
BRu = belorumena/whitish yellow
BZ = belozelena/whitish green
Č = črna/black
M = modra/blue
MZ = modrozelena/bluish green
O = oranžna/orange
ORd = oranžnordeča/orange red
Ok = oker/buff
Ru = rumena/yellow
            RuB = rumenobela/yellowish white
RuZ = rumenozelena/yellowish green
Rj = rjava/brown
Rd = rdeča/red
S = siva/grey
SB = sivobela/greyish white
SZ = sivozelena/greyish green
V = vijolična/violet
Z = zelena/green


Razlaga ocen

Kadar v preglednici zaradi pomanjkanja prostora ni navedena razlaga vseh ocen, so za orientacijo stopnjevanja lestvice ocenjevanja navedene le posamezne ocene. Praviloma je lestvica ocenjevanja posameznih lastnosti od 1 do 9.

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme