< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin -
Sodelavci  
Obvestila za varstvo rastlin +
Erwinia amylovora +
Krompirjeve ogorčice +
Koruzni hrošč +
Zatiranje plevela v krompirju  
Seminar o borovi ogorčici  
Strokovna predavanja o problematiki cistotvornih ogorčic  
Publikacije  
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


VIROLOGIJA

Dr. Mojca VIRŠČEK MARN,   tel.: (01) 28 05 253

Dr. Irena MAVRIČ PLEŠKO,   tel.: (01) 28 05 202

MIKOLOGIJA

Dr. Alenka MUNDA,   tel.: (01) 28 05 282

Metka ŽERJAV,   tel.: (01) 28 05 254 ali (01) 28 05 200 

Dr. Hans-Josef SCHROERS,   tel.: (01) 28 05 276

Jana FRANK, mlada raziskovalka, tel.: (01) 28 05 278

Ajda MEDJEDOVIĆ, mlada raziskovalka, tel.: (01) 28 05 251


BAKTERIOLOGIJA


Igor ZIDARIČ,  tel.: (01) 28 05 288

Janja LAMOVŠEK, mlada raziskovalka, tel.: (01) 28 05 263


ENTOMOLOGIJA

mag. Špela MODIC,  tel.: (01) 28 05 200NEMATOLOGIJA


Dr. Gregor UREK,  tel.: (01) 28 05 208

Dr. Saša ŠIRCA,  tel.: (01) 28 05 176

Dr. Barbara GERIČ STARE,  tel.: (01) 28 05 276

Polona STRAJNAR, mlada raziskovalka, tel.: (01) 28 05 376


PROGNOSTIČNA SLUŽBA

Vojko ŠKERLAVAJ,  tel.: (01) 28 05 206

Meta URBANCIC ZEMLJIČ,  tel.: (01) 28 05 200


GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI - GIS

Matej KNAPIČ,   tel.: (01) 28 05 204


TEHNIČNA PODPORA

Marko MECHORA
Tadej GALIČ
Gregor KOZLEVČAR
Aleksandra PODBOJ RONTA

TAJNIŠTVO ODDELKA

Danica DOBROVOLJC,   tel.: (01) 28 05 210

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme