< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin -
Sodelavci  
Obvestila za varstvo rastlin +
Erwinia amylovora -
Krompirjeve ogorčice +
Koruzni hrošč +
Zatiranje plevela v krompirju  
Seminar o borovi ogorčici  
Strokovna predavanja o problematiki cistotvornih ogorčic  
Publikacije  
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

HRUŠEV OŽIG (ERWINIA AMYLOVORA)


 • Bolezenska znamenja

 • Gostiteljske rastline
      Bakterija je patogen družine Rožnic, kjer okužuje približno 200 različnih vrst v 40-ih rodovih.
      Najpogosteje omenjeni rodovi so:

 • POVEZAVA: Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Uradni list RS,  št. 18/04 in 44/04); Fitosanitarna uprava RS: www.furs.si

  Vse informacije v zvezi z bolezenskimi znaki in pojavom hruševega ožiga ter gostiteljskimi rastlinami, dobite pri Zidarič Igorju, po e-pošti ali na tel.: 28 05 178.

  Vse slike gostiteljskih rastlin so last Zidarič Igorja. • BLIŽNJICE Bližnjice
  Domov
  E-pošta
  E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
  CPZ Govedo
  Modelne kalkulacije
  Sortni poskusi
  KRT 
  eTLA
  8th Symposium of Mediterranean Pig
  Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
  Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
  Projekt: AGROTUR
  Projekt: BIOMETHANE REGIONS
  Projekt: BIOGAS REGIONS
  Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
  Projekt: BIOMASA energetika
  Izjemni dosežki

  Javni razpisi: 

  NOVICE Novice
  - Analize tal,
  gnojilni nasveti
   
  - Analize krme