< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva -
Sodelavci  
Modelne kalkulacije +
Poročila o stanju v kmetijstvu +
Projekt AgriPolicy  
Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije  
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Dr. Miroslav REDNAK, Ekonomika kmetijstva in kmetijska politika
Tel.: (01) 28 05 116

Tomaž CUNDER, Kmetijstvo in regionalni razvoj
Tel.: (01) 28 05 110

Dr. Tina VOLK, Ekonomika živinoreje in kmetijska politika
Tel.: (01) 28 05 114

Dr. Maja Kožar, Ekonomika obrata
Tel.: (01) 28 05 225

Marjeta PINTAR, Ekonomika poljedelstva, travništva in pridelave krmnih rastlin
Tel.: (01) 28 05 226

Barbara ZAGORC, Ekonomika trajnih nasadov in vrtnarstva
Tel.: (01) 28 05 108

Matej BEDRAČ, Kmetijstvo in regionalni razvoj
Tel.: (01) 28 05 225

Ben MOLJK, Ekonomika živinoreje
Tel.: (01) 28 05 112

Darja BERNARDIČ, Tajništvo oddelka
Tel.: (01) 28 05 106

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme