< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva -
Sodelavci  
Modelne kalkulacije +
Poročila o stanju v kmetijstvu -
Projekt AgriPolicy  
Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije  
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Poročila o stanju v kmetijstvu v posameznem letu so pripravljena v okviru analitično-razvojne naloge 'Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji', ki jo Oddelek za ekonomiko kmetijstva izvaja že vrsto let. Naročnik in financer naloge je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Leto 2013

· Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2013 + statistične priloge
· Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2013 - pregled po kmetijskih trgih

 

ARHIV POROČIL:

Leto 2012

· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2012
·
Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2012 – statistične priloge
·
Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2012 – pregled po trgih

Leto 2011
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2011
·
Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2011 – statistične priloge
·
Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2011 – pregled po trgih

Leto 2010
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2010
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2010 – statistične priloge
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2010 – pregled po trgih


Leto 2009
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2009
·
Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2009 – statistične priloge
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2009 – pregled po trgih

Leto 2008
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2008
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2008 – statistične priloge

· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2008 – pregled po trgih

Leto 2007
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2007
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2007 - statistične priloge
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2007 - pregled po trgih

Leto 2006
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2006
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2006 - statistične priloge
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2006 - pregled po trgih


Leto 2005
·
Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2005
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2005 - statistične priloge
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2005 - pregled po trgih

Leto 2004
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2004
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2004 - statistične priloge
· Ocena stanja v kmetijstvu v letu 2004 - pregled po trgih

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme