< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">


Oddelek za ekonomiko kmetijstva sodi med manjše oddelke inštituta, saj je bilo v zadnjih desetih letih na njem zaposlenih šest do deset sodelavcev, od tega ena tehnična sodelavka. Programske usmeritve oddelka so opredeljene dolgoročno, delo pa je pretežno usmerjeno v naslednja strokovna in raziskovalna področja:

  • spremljanje in analiza stanja in razvoja kmetijstva,
  • analiza ukrepov kmetijske politike,
  • spremljanje in ocenjevanje proizvodnih stroškov pri posameznih kmetijskih pridelkih,
  • razvoj sodobnih metod ekonomske analize v kmetijstvu,
  • prostorsko-okoljske analize in analize, povezane z ukrepi strukturne politike in politike razvoja podeželja.

Na področju raziskovalnega dela smo se zadnja leta ukvarjali predvsem z razvojem simulacijskih modelov za kmetijstvo. Na osnovi teh modelov redno ocenjujemo stroške in ekonomske rezultate za posamezne kmetijske proizvode, kot orodje pa jih uporabljamo tudi v drugih strokovnih in raziskovalnih projektih. Pomembno področje dela je spremljanje splošnega stanja in razvoja kmetijstva in kmetijske politike, v zadnjem času pa tudi sodelovanje v raziskavah vpliva skupne kmetijske politike EU na slovensko kmetijstvo. V okviru prostorskih študij posebno pozornost posvečamo kmetijstvu v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo ter vprašanjem, povezanim z okoljem.

Pri svojem delu smo tako na raziskovalnem, kot strokovnem področju tesno vpeti zlasti v domač kmetijski prostor oziroma v aktualno agrarno ekonomsko in agrarno politično problematiko, po vstopu v EU pa se krepi tudi mednarodno sodelovanje.