< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Raziskovalci:


 

Zunanji sodelavci:

 Dr. Marjeta ČANDEK-POTOKAR  
      Tel.: +386 1 28 05 124
      
meta.candek-potokar@kis.si
   
biografija
   
objave

 Dr. Martin ŠKRLEP 
      Tel.: +386 1 28 05 234
      
martin.skrlep@kis.si
   
biografija
   
objave

 Dr. Maja PREVOLNIK, asistentka na FKBV 
      Tel.:+386 1 28 05 230
      
maja.prevolnik@kis.si
    
biografija
     
objave

     
 Mag. Blaž ŠEGULA 
      Tel.: +386 1 28 05 227
      
blaz.segula@kis.si
   
biografija
   
objave

  Nina BATOREK, mlada raziskovalka
       Tel.: +386 1 28 05 230
       
nina.batorek@kis.si
    
biografija
    
objave

 

 Znanstveno delo

 Strokovno delo 

 Kongresni prispevki