INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Krompir - 2005  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

Nazaj

REZULTATI SORTNIH POSKUSOV NA KROMPIRJU V LETU 2005:
 

 • Izvor preskušanih sort 
 • Sortni poskusi (na treh lokacijah):
 1. Komenda 
 2. Rakičan 
 3. Grm   
 • Senzorične lastnosti sort kuhanega krompirja
 • Senzorične lastnosti sort ocvrtega krompirja 
 • Hitrost polnjenja gomoljev 
 • Občutljivost za virusne bolezni - ponovno sajene sorte 
 • Občutljivost sort krompirja na herbicid Sencor (metribuzin) 
 • Občutljivost sort na krompirjevo plesen 

 

Sajenje krompirja
 Komenda: sajenje
 Komenda: sortni poskus
 Komenda: sortni poskus
     
 Izkop krompirja
 Izkop krompirja
   
 


 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme