< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK -
Slovenski katalog COBIB  
ScienceDirect  
Wiley InterScience  
SpringerLink  
ACS Package Online  
Baze podatkov  
Drugi elektronski viri  
Koristne povezave  
Bibliografije  
Naročene tuje revije  
Sodelavke knjižnice  
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


Knjižnica je odprta od ponedeljka do petka od 9 do 13 ure.


Zunanje obiskovalce prosimo, da pred obiskom knjižnice pokličejo na telefon 01 280 52 35 .
ali na 01 28 05 148, lahko pa tudi pišejo na knjiznica@kis.si.


IZPOSOJA GRADIVA

Članstvo, članarina.
Članarine za vpis v knjižnico ni. Študenti morajo za ves čas izposoje v knjižnici pustiti veljavni indeks ali veljavno študentsko izkaznico.
Ostali zaposleni prinesejo iz službe potrdilo o zaposlitvi, drugi uporabniki pa za čas izposoje v knjižnici pustijo veljavni osebni dokument.

Knjige 
(znanstvene in strokovne), ki se nahajajo pri naročnikih: čas izposoje 14 dni, izjemoma z možnostjo podaljšanja.

Izgubljeno ali poškodovano gradivo je potrebno nadomestiti z novim izvodom. Če to ni možno, mora uporabnik plačati stroške fotokopiranja in vezave. Vsak je osebno odgovoren za izposojeno gradivo

Revij, diplom, magisterijev, doktoratov in raziskovalnih nalog
ne posojamo na dom, temveč samo v čitalnico Knjižnice Kmetijskega inštituta Slovenije. oz. za potrebe fotokopiranja (v skladu z avtorskimi pravicami).

Medknjižnična izposoja


CENIK STORITEV KNJIŽNICE KMETIJSKEGA INŠTITUTA SLOVENIJE


Posredovanje (1) članka v drugo knjižnico v Sloveniji do10 strani
od 11 do 20 strani
nad 20 strani

3,00 EUR
5,00 EUR
7,51 EUR

 
Posredovanje (1) knjige v drugo knjižnico v Sloveniji 1 knjiga 8,00 EUR
 
Posamezna kopija
(zaračunamo vsem zunanjim uporabnikom knjižnice)
  0,10 EUR

Vse cene so z že vključenim DDV.

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme