< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo -
Sodelavci  
Rezultati sortnih poskusov  
Aplikacija  
Poskusni center za krompir +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si

ODDELEK ZA POLJEDELSTVO IN SEMENARSTVO

Predstojnik Oddelka za poljedelstvo in semenarstvo
doc. dr. Vladimir MEGLIČ
Tel.: (01) 28 05 180

Tajnica oddelka:
Ivana PANTIĆ
Tel.: (01) 28 05 192


ŽLAHTNJENJE, GENETIKA IN FIZIOLOGIJA
doc. dr. Jelka ŠUŠTAR-VOZLIČ,  tel.: (01) 28 05 188
dr. Katarina RUDOLF PILIH,  tel.: (01) 28 05 186
Barbara PIPAN, mlada raziskovalka, tel. (01) 28 05 186
Tanja ZADRAŽNIK, mlada raziskovalka, tel. (01) 28 05 186
Branko LUKAČ, mladi raziskovalec


TEHNOLOGIJE PRIDELAVE POLJŠČIN, KRMNIH RASTLIN IN VRTNIN
Andrej ZEMLJIČ,  tel.: (01) 28 05 194
Janko VERBIČ
, tel.; (01) 28 05 190

dr. Kristina UGRINOVIĆ,  tel.: (01) 28 05 284
Mojca ŠKOF,  tel.: (01) 28 05 182
mag. Peter DOLNIČAR,  tel.: (01) 28 05 186

Tehnični sodelavci:
Marjan JUŽNIK,  tel.: (01) 28 05 184
Elizabeta KOMATAR,  tel.: (01) 28 05 287
Boštjan LIPAVIC,  tel.: (01) 28 05 278
Andrej OBAL,  tel.: (01) 28 05 280,    (01) 28 05 286
Valentina POVŠE,  tel.: (01) 28 05 256


SEMENARSTVO IN KONTROLA KAKOVOSTI SEMENA
mag. Romana RUTAR,  tel.: (01) 28 05 198,   (01) 28 05 257
Drago ŽITEK,  tel.: (01) 28 05 256,   (01) 28 05 257
Marija KREGAR,  tel.: (01) 28 05 257
Darja VOUK

Tehnični sodelavci:
Safija ADROVIĆ,  tel.: (01) 28 05 257


POSKUSNI CENTER ZA KROMPIR V MOSTAH PRI KOMENDI
Tel.: (01) 83 43 573,    (01) 83 43 574, 
GSM: 031/814-022 

Tehnični sodelavci:
Viktor ZADRGAL, koordinacija dela na Poskusnem centru Moste
Tadej ABSEC
Tomaž ČRETNIK
Marjan GALJOT
Miha POLJANŠEK


POSKUSNI CENTER ZA POLJEDELSTVO, ZELENJADARSTVO IN KRMNE RASTLINE V JABLAH PRI TRZINU
 
Tel.: (01) 56 44 561 
GSM: 031/897-191

Vodja centra: 
Franc TRČEK - koordinacija dela na Poskusnem centru Jable

Tehnični sodelavci:

Halil AGOVIĆ
Matjaž DREMELJ
Ferida KALAČ
Boštjan PER
Jože ŠUŠTAR
Stanistav TESTEN

 

 

 

 

 

 

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme