INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa +
Čebelarstvo -
Raziskovalno delo  
Strokovno delo  
Arhiv poročil  
Pedagoško delo  
Čebelje paše  
Aleš Gregorc  
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


ČEBELARSTVO
BEEKEEPING AND BEE RESEARCH  

Animal Science Department
Agricultural institute of Slovenia

   
  • čebelarski laboratorij in
  • poskusni čebelnjaki
 

                                        


RAZISKOVALNO DELO
(raziskovalni projekti)

STROKOVNO DELO  (vzreja matic)
PEDAGOŠKO DELO
ČEBELJE PAŠE


SODELAVCI  /  STAFF
Vodja skupine / head:
 
prof. dr.
Aleš GREGORC, tel: (01) 28 05 150
e-mail:
Ales.Gregorc@kis.si

Sodelujoči / researchers and technical staff:

dr. Maja Ivana SMODIŠ ŠKERL, dr. vet. med
Mateja SOKLIČ, dr. vet. med.
Peter PODGORŠEK, univ.dipl.inž.zoot.
Mitja Nakrst, dipl.inž.zoot.
Vesna LOKAR, univ.dipl.inž.kmet.

Zunanji sodelavci (Čebelarska zveza Slovenije)


Korenine - Čebelarska

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme