< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">
INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja -
Sodelavci  
Strokovne publikacije  
Prašičereja, znanost in tehnologija mesa +
Čebelarstvo -
Raziskovalno delo  
Strokovno delo  
Arhiv poročil  
Pedagoško delo  
Čebelje paše  
Aleš Gregorc  
Aplikacija Govedo +
Varstvo rastlin +
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si


ČEBELARSTVO
BEEKEEPING AND BEE RESEARCH  

Animal Science Department
Agricultural institute of Slovenia

   
  • čebelarski laboratorij in
  • poskusni čebelnjaki
 

                                        


RAZISKOVALNO DELO
(raziskovalni projekti)

STROKOVNO DELO  (vzreja matic)
PEDAGOŠKO DELO
ČEBELJE PAŠE


SODELAVCI  /  STAFF
Vodja skupine / head:
 
prof. dr.
Aleš GREGORC, tel: (01) 28 05 150
e-mail:
Ales.Gregorc@kis.si

Sodelujoči / researchers and technical staff:

dr. Maja Ivana SMODIŠ ŠKERL, dr. vet. med
Mateja SOKLIČ, dr. vet. med.
Peter PODGORŠEK, univ.dipl.inž.zoot.
Mitja Nakrst, dipl.inž.zoot.
Vesna LOKAR, univ.dipl.inž.kmet.

Zunanji sodelavci (Čebelarska zveza Slovenije)


Korenine - Čebelarska

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme