< meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1250">


ČEBELARSTVO
BEEKEEPING AND BEE RESEARCH  

Animal Science Department
Agricultural institute of Slovenia

   
  • čebelarski laboratorij in
  • poskusni čebelnjaki
 

                                        


RAZISKOVALNO DELO
(raziskovalni projekti)

STROKOVNO DELO  (vzreja matic)
PEDAGOŠKO DELO
ČEBELJE PAŠE


SODELAVCI  /  STAFF
Vodja skupine / head:
 
prof. dr.
Aleš GREGORC, tel: (01) 28 05 150
e-mail:
Ales.Gregorc@kis.si

Sodelujoči / researchers and technical staff:

dr. Maja Ivana SMODIŠ ŠKERL, dr. vet. med
Mateja SOKLIČ, dr. vet. med.
Peter PODGORŠEK, univ.dipl.inž.zoot.
Mitja Nakrst, dipl.inž.zoot.
Vesna LOKAR, univ.dipl.inž.kmet.

Zunanji sodelavci (Čebelarska zveza Slovenije)


Korenine - Čebelarska